Ezzine Sebai

Dr NADIA Ezzine Sebai

Dermatologue | أخصائي الامراض الجلدية

Centre Médical l’Elysée Av Mongi Slim Esc E 5ème Etage App2 Laouina - La soukra-2036 | Tunis

50 429 200 | 98 435 434

Horaires d'ouverture
Matin | Après-midi
Lundi
9:00 - 13:00 | 15:00 - 19:00
Mardi
9:00 - 13:00 | 15:00 - 19:00
Mercredi
9:00 - 13:00 | 15:00 - 19:00
Jeudi
9:00 - 13:00 | 15:00 - 19:00
Vendredi
9:00 - 13:00 | 15:00 - 19:00